Η Microsoft απενεργοποιεί τον χειριστή πρωτοκόλλου MSIX που καταχράται σε

Η Microsoft απενεργοποιεί τον χειριστή πρωτοκόλλου MSIX που καταχράται σε


Η Microsoft απενεργοποίησε ξανά το πρόγραμμα χειρισμού πρωτοκόλλου MSIX ms-appinstaller, αφού πολλές ομάδες απειλών με οικονομικά κίνητρα το έκαναν

Source

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *