Ο Ivanti προειδοποιεί ότι το κρίσιμο σφάλμα EPM επιτρέπει στους

Ο Ivanti προειδοποιεί ότι το κρίσιμο σφάλμα EPM επιτρέπει στους


Η Ivanti διόρθωσε μια κρίσιμη ευπάθεια απομακρυσμένης εκτέλεσης κώδικα (RCE) στο λογισμικό διαχείρισης τελικού σημείου (EPM) που μπορεί να επιτρέψει σε μη

Source

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *