Microsoft phát hành bản vá lỗ hổng nghiêm trọng trong

Microsoft phát hành bản vá lỗ hổng nghiêm trọng trong


Một lỗ hổng nghiêm trọng gần đây đã được phát hiện trong cả hệ điều hành Windows 11 và 10 cho phép cài đặt phần mềm độc hại trên các hệ thống bị ảnh hưởng.

Source

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *